CirculairWestfriesland.nl | Samen naar een circulaire economie in Westfriesland

Over Circulair Westfriesland

De officiële start van Circulair Westfriesland kwam in februari 2021 toen het VVRE groen licht gaf op de strategie en de Actieagenda CWF. Snel moest er een website komen, er is gekozen om de basis die er lag vanuit de website die we in de regio lieten maken voor de organisatie van de eerste Westfriese week van Circulaire Economie in 2020. Ondertussen is er aan Circulair Westfriesland gebouwd. Er worden kennissessies georganiseerd, samenwerkingen komen tot stand en ondernemers en instellingen beginnen ons te vinden. Hiermee komen we op een punt waarop de website niet meer voldoet. Binnen de werkgroep Circulair WF zijn een aantal wensen uitgesproken, daarnaast is vanuit het team Duurzaam Medemblik meegedacht over waar de doorontwikkeling op gericht moet zijn. De input is vertaald naar een toekomstbestendige set aan uitgangspunten.

Ook Westfriesland gaat van een ‘gewone’ economie naar een circulaire economie.

Circulair ondernemen gaat over het zuinig zijn op grondstoffen en producten die je nodig hebt voor je bedrijfsvoering. Grondstoffen worden schaars en de milieu-impact door bedrijfsvoering zwaarder belast. Toekomstgericht ondernemen is belangrijker dan ooit. Heeft u recent een klant bericht dat een product niet op tijd geleverd kon worden? En weet u hoeveel geld u laat liggen door waardevolle materialen als restproducten of ‘afval’ weg te gooien? Of merkt u dat ketenpartners bezig zijn om de keten te verkorten?

De levering van grondstoffen, en daarmee ook producten, zijn niet langer gegarandeerd. Ondernemers moeten steeds vaker klanten informeren over vertraagde levering. Het verkorten van ketens voor meer efficiency,  minder verspilling en herverdeling van marges tussen ketenpartners is gaande. Niet alleen in de agrarische sector, ook in andere sectoren zoals de bouw. Er is een verschuiving gaande van de ‘gewone’ economie naar de circulaire economie.

Juist omdat economisch herstel nu prioriteit heeft, willen we vanuit Circulair Westfriesland ondernemers helpen om circulair te herstellen. Gezond ondernemerschap begint met inzicht in de afhankelijkheid van (kritieke)grondstoffen. Vanuit dat inzicht kun je verder toekomstbesteding aan je bedrijf of organisatie bouwen.

Wij helpen ondernemers en organisaties die met circulair ondernemen naar nieuwe oplossingen zoeken, op problemen stuiten, zoeken naar partnerschap, samenwerking of investeerders. En ondernemers die benieuwd zijn hoe zij waardevolle materialen (restproducten, afval) kunnen vermarkten. Dat doen we door in te zetten op het opdoen en delen van kennis en ervaring, samen leren in projecten, knelpunten signaleren en oplossen waar mogelijk, het organiseren van matchmaking en sector en ketengerichte aanpak. Altijd voor en door ondernemers in samenwerking met regionale overheden en (kennis)organisaties.   

Het doel van Circulair Westfriesland is om in de regio de belangrijkste grondstoffen bereikbaar, beschikbaar en betaalbaar te houden. Natuurlijk wel met een lage milieu-impact, voor een gezonde leefomgeving. Dat is een opgave die we met elkaar hebben. Echt circulair ondernemen levert ook nog eens een verminderde CO2 uitstoot uit.

Circulair Westfriesland is een samenwerking van regionale overheden, ondernemers en partners. Dit is een initiatief van Duurzaam Ondernemend Westfriesland, een partnerschap van de Westfriese Bedrijvengroep, Omgevingsdienst NHN, Ontwikkelingsbedrijf NHN, de Westfriese gemeenten en de Rabobank.

Initiatiefnemers – Duurzaam Ondernemend Westfriesland organiseerde in maart 2020 een masterclass Circulair Westfriesland om de kansen en knelpunten met ondernemers, (kennis)instellingen en overheden in de regio te verkennen. Ongeveer 80 geïnteresseerden hebben meegedacht en input geleverd voor de circulaire regionale strategie en de Actieagenda Circulair Westfriesland 2020-2022. Duurzaam Ondernemend Westfriesland stuurt aan op de uitvoering van de Actieagenda. (Actieagenda en infographic als tegels toevoegen).

Werkgroep – De uitvoering ligt bij de werkgroep Circulair Westfriesland (een afvaarding vanuit Duurzaam Ondernemend Westfriesland). In de werkgroep zitten: Bob van Laanen (gemeente Hoorn), Bram Luteijn (gemeente Koggenland), Sigrid van der Valk (gemeente Medemblik), Nico Meester (Ontwikkelingsbedrijf NHN), Barbara Harskamp (Omgevingsdienst NHN, coördinator Circulair Westfriesland).

Coördinator – Barbara Harskamp is het eerste aanspreekpunt voor Circulair Westfriesland en de spil in het circulaire netwerk.

Circulair Westfriesland werkt samen met partners. Partners zijn (kennis)organisaties, ondernemers en overheden met wie we concrete projecten uitvoeren. Hier zie je per pijler waar we met welke partners aan werken.